5de jaar

De leerlingen leren de basisprincipes van het filmen.
Het waarom en hoe van de decoupage wordt uitgelegd.
Ze krijgen een initiatie in scenarioschrijven.
Er wordt zowel in groep gewerkt als individueel.
Bij elke opdracht vertrekken we van een idee, het concept wordt uitgewerkt, de opnames en montage worden individueel begeleid.
De leerlingen leren zich zelfstandig te organiseren en te evalueren.

Het observeren en interpreteren van situaties krijgt veel aandacht.
Via het onderzoek van de beeldtaal leren we een verhaal vertellen.
Compositie, vorm, structuur en inhoud komen ruim aan bod.

“We monteren kortfilms en vanuit deze oefenmontages ontdekken de leerlingen wat er gefilmd moet worden”.

6de jaar

Hier gaan we dieper in op het maken van een documentaire, experimentele film en fictiefilm.
Belichting, geluid en typering van personages worden onderzocht.
Het creatieve en inhoudelijke aspect blijft centraal staan!