Beeldende vorming is een traditioneel vak in de opleiding van  een kunsthumaniora, die gebaseerd is op de beginselen van het Bauhaus. Het rafelt de verschillende elementen van de beeldtaal uit elkaar.

Enkele voorbeelden uit die beeldtaal? Het gebruik van kleur – toon – compositie – ornamentleer.

Beeldtaal:
Het is een artistiek vak dat de verschillende elementen van de beeldtaal door oefeningen wil leren. Via toepassingen dus.
Een doelstelling is dat een leerling de verschillende media leert kennen en gebruiken, zowel analoog en digitaal. Zodat hij/ zij  gebruik kan maken van meerdere oplossingen.
Nog een doelstelling is dat hij/zij deze elementen op een creatieve manier kan en wil gebruiken.
Goed, dat lijkt een hele emmer vol dus, maar zij worden daarin uiteraard door ons begeleid. En door te doen gaat er gewoonlijk een wereld voor hen open, die leiden naar nieuwe benaderingen.

Technieken gaan van een eenvoudig potlood tot eenvoudige driedimensionele software-paketten.

Al deze delen dienen enkel om het onderzoek te versterken en de creativiteit  aan te vullen. De bedoeling is te zorgen dat we leerlingen afleveren die in de hogeschool verder kunnen bouwen en kunnen steunen op datgene wat ze verworven hebben.

Een tweede belangrijke doelstelling is dat we mensen afleveren die meerdere denkpistes voor hen zien liggen, voor ze met een oplossing naar voor komen. Ook werken we dikwijls over de verschillende artistieke en algemene vakken heen.